Prací prášky

Prací prášky jsou vyráběny dle nových receptur, které splňují požadavky legislativy Evropské

unie - jsou bezfosfátové a použité tenzidy splňují tzv. biologickou odbouratelnost (rozložitelnost).